ДОБРИЧ – 20.02.16 – Готвят проект за електронно управление на учебните заведения в Добрич

Община Добрич подготвя проект за електронно управление, координиране и мониторинг на образователната система. С проекта ще се кандидатства по Програмата за трансгранично сътрудничество – Interreg V-A: Румъния-България – 2014-2020 година. Идеята е да се внедри електронна услуга за записване в училищата, детските градини и ясли, както и система за електронно класиране и прием в детските заведения и в първи клас. Планира се още да бъде разработена електронна услуга за плащане на таксите в детски градини и ясли. Ще бъде внедрен електронен регистър на предлаганите специалности в училищата на територията на Добрич и в трансграничния регион, а също регистър на свободните работни места в общинските учебни заведения с възможност за кандидатстване по електронен път. Триезичен информационен портал – на български, румънски и английски, ще популяризира младежки дейности, културни събития, научни и спортни постижения и всяка актуална информация в сферата на образованието в трансграничния регион. Общата стойност на проекта ще е в размер на 1 500 000 евро, като индикативния бюджет за Добрич е 750 000 евро. 85% от нужните средства се осигуряват безвъзмездно от  Европейския фонд за регионално развитие, а 13% от националния бюджет.  Необходимият собствен финансов ресурс е в размер 2% от бюджета на проекта. Общинският съвет на Добрич трябва да реши дали дава съгласие община Добрич да кандидатства с този проект на предстоящото си заседание.