ПАЗАРДЖИК – 21.02.16 – Децата в Пазарджишко намаляват, нито едно училище няма лекар

Децата в Пазарджишко намаляват трайно и необратимо през последните години, както и учениците в класните стаи. Към спада на раждаемостта своя роля за този тревожен факт допълва миграцията. В селата остават предимно ромчета, а родителите на българчетата ги записват в градски учебни заведения. Това отчита в стратегията за развитие на образователната система в общината кметът на Пазарджик Тодор Попов. Документът е внесен в Общинския съвет, а разглеждането му предстои на следващата сесия. Образователната система в община Пазарджик включва 31 детски градини, 6 начални училища, 2 прогимназии, 23 основни училища, 4 средни общообразователни училища (СОУ), 3 профилирани гимназии, 2 обслужващи звена. Общата картина на образователната система в общината през последните години е значително променена, което налага вземането на мерки за оптимизирането й. В общинския център са по-голямата част от детските градини – 11 на брой и училища – 19 броя. От общо 31 села в община Пазарджик, работещи училища има в 18, в останалите 13 села училищата са закрити. За учениците от закритите училища е организирано обучение в 8 средищни училища.
В детските заведения на общината са записани общо 2107 деца, за които е задължителна предучилищната подготовка, в общинските училища общият брой на записаните за обучение ученици е 10 058, от които 1111 в първи клас. Извън детските заведения остават 377 деца, чиято предучилищна подготовка е трябвало да започне през учебната 2015/2016 г. – 15%. Броят на необхванатите в училище деца, чиято училищна подготовка е трябвало да започне през учебната 2015/2016 г. е 119 – 10%.
През учебната 2014/2015 г. 379 ученици до 18 годишна възраст са напуснали преждевременно училище. От тях 325 са заминали за чужбина и 48 са напуснали по други причини – здравословни, социални, по небрежност. В нито едно училище или детска градина няма лекар, е отчетено в стратегията. Медицинският персонал, обслужващ децата, е общо от 52 човека: в училищата работят 6 фелдшери и 15 медицински сестри, в детските заведения – 1 фелдшер и 30 медицински сестри. Изключително нисък е процентът на обезпеченост на системата за оказване на долекарска помощ. Според Тодор Попов решението на проблемите е в оптимизиране на училищната система с постепенно закриване на слетите класове и намаляване до неизбежния минимум на маломерните паралелки. Стратегията предвижда грижа за учениците от средищните училища с безплатен транспорт и полуинтернатен тип обучение. Тенденцията е да се инвестират повече средства в оптимизирана училищна мрежа, там, където са осигурени необходимите материални, организационни и кадрови условия за провеждане на качествено образование.