РАЗГРАД – 23.02.16 – Жандармерията се продава, не се дава под наем, цената – 2 483 670 лв.

Бившата Жандармерийска част в Разград няма да бъде отдадена под наем след публичен търг, а ще бъде продадена по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Това става ясно от проектодокладна на кмета на община Разград д-р Валентин Василев за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. На заседанията на постоянните комисии предложението бе одобрено, окончателното решение е на сесията на Общинския съвет на 29 януари.
Ще припомним, че преди около месец бе обявен инвеститорският интерес на „Био-агро ресурс плюс“ООД-Варна. Деветимата акционери във фирмата, които са от България, Русия и Украйна, искаха да ползват имота от 143 807 кв.м. с 14 сгради в него, през следващите 10 години. Намерението им бе да инвестират 55 милиона евро в производството на гъби кладници. Решението за обявяване на публичен търг бе взето на януарската работна сесия на местния парламент. По-късно обаче е постъпило ново инвестиционно предложение, в което се променя единствено формата на ползване – инвеститорът иска да закупи имота, а не да работи в него под наем.
По тази причина се изменя Програмата за разпореждане с общински имоти, като в графата за приходи от продажби се добавя сумата от 2 483 670 лв.