СМОЛЯН – 21.02.16 – Община Смолян ще харчи по над 16 000 лева месечно за гориво

Община Смолян е обявила конкурс по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за периодични доставки на горива за моторните превозни средства на местната администрация. Става въпрос за бензин А-95, А-98, дизелово гориво и пропан-бутан, които ще бъдат купувани от бензиностанции, чрез карти за безкасово плащане. Срокът на действие на договора е за две години от датата на подписването му или до достигане на максималната прогнозна стойност от 390 000 лева без ДДС. Договорът се прекратява при настъпване на което и да е от двете събития, като посочената стойност е прогнозна, поради което възложителят в лицето на смолянската община си запазва правото да не я усвои в пълен обем, а в зависимост от възникналата необходимост. Кандидатите за участие в конкурса трябва да притежават бензиностанции за продажба на автомобилни горива разположени на територията на  Смолян и 15 областни града, от които задължително София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора. Срокът за подаване на оферти и заявления за участие е 15 март.