СТАРА ЗАГОРА – 24.02.16 – Казанлък с най-ниска безработица в областта

В Бюрата по труда в областта през месец януари са регистрирани 12 632 безработни, а равнището на безработица е 8,6 %. За месец безработните са нараснали с 245 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 5,0 на сто, а с най-високо – община Николаево – 67,8%. Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец януари също нарастват. Общият им брой достига 4181. Равнището на безработица е 5,3%. През месец януари са обявени 249 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 196. Частният сектор е заявил 113 места. През месец януари 183 от заявените работни места са за безработни без квалификация. По програми за заетост и обучение през месец януари са обявени 53 работни места, 41 по национални програми за заетост и 12 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Безработните постъпили на работа са 228, жените – 135, младежите – 72, безработните с висше образование – 3, продължително безработните – 18, безработните с намалена работоспособност – 5.