ШУМЕН – 24.02.16 – Вандали и "туристи" отново посегнаха на Шуменското плато

Шуменското плато е любимо място за отдих и туризъм не само на шуменци, а и на всички жителите на региона. Природният парк се разпростира на площ близо 4 000 хектара, защитена територия. Платото е привлекателно не само заради природните си дадености, а и заради чудесните туристически обекти – хижи, пътеки и заслони. През последната година повечето от тях бяха напълно обновени и ремонтирани, като част от дейностите по мащабен проект реализиран от Дирекция Природен парк „Шуменско плато”. Освен по европроекта – за целта бяха използвани и държавни средства.
За ремонт и изграждане на кътове за отдих, заслони и възстановяване на туристическата инфраструктура като цяло, от държавния бюджет са били разходвани над 350 000 лв., а само няколко месеца по-късно вече си личат вандалски прояви. Недобросъвестни „туристи” са потрошили редица от ремонтираните пейки и заслони, както и някои от информационните и указателни табели по Шуменското плато. Близо до вила „Пазачница” маса и пейки са изтръгнати от основите си от удар на автомобил, чийто дири ясно си личат по тревата. За това посегателство от Дирекцията на природен парк „Шуменско плато” са подали сигнал към полицията в Шумен. Туристите са оставили ясни следи от присъствието си и по заслоните. Един от тях – „Алеко” е обсипан с боклуци от поредния излет на някои шуменци, оставили след себе си пластмасови бутилки и камара от боклуци.
Директорът на парка инж. Сашо Кунев се чудо що за хора са потрошили изграденото с много труд и средства. „Започнаха да се къртят информационните табели, цели комплекти маси с пейки се унищожават. Вандалщината не е спирала.”, заяви Кунев. Той допълни, че природата непрекъснато се замърсява от недобросъвестни посетели, които са превърнали цели райони по платото в сметища, най-често от строителни отпадъци.
Сега след вандалските погроми от Дирекцията на парка нямат средства да възстановят щетите и някои от потрошените пейки и заслони ще останат неремонтирани.
От управлението на природния парк няма как сами да се справят в проблема, защото не разполагат и с нужния финансов ресурс за осигуряване на охрана по платото. „Изискали сме допълнителни средства за почистване на боклуците, които се разхвърлят непрекъснато. Искаме да наемем и още хора, за битката с вандалите, нов всичко е въпрос на пари”, каза още инж. Кунев. За да остане платото притегателно място а туризъм сред природата, отдих и спорт той призова всички посетители да се отнасят към Шуменското плато като към свой дом.