ДОБРИЧ – 16.02.16 – Учители от Добрич искат отлагане на новия закон за училищното образование

Учители от Добрич смятат, че въвеждането на новия закон за предучилищното и училищното образование трябва да се отложи с една година. Около това становище се е обединил педагогическият съвет на Хуманитарната гимназия в Добрич, съобщи Саша Василева, учител по история в училището.
„Никакви доводи не могат да убедят мен и моите колеги, че отлагането на закона не е възможно и че това не е добре. Всъщност няма да бъде добре, ако той влезе в сила от август месец. Ако законът бъде отложен с една година, това ще даде възможност за прецизиране на учебните планове и да бъдат представени всички учебни програми, а не само за отделни класове”, каза Василева. Сега по думите й е утвърдена единствено програмата за 5 клас и е излязъл проект за учебните програми в 6 и в 8 клас.
„Това представяне на парче на учебните програми не е добро нито за учителите, нито за родителите, които желаят да се запознаят с тях и въобще за обществеността, защото ние нямаме цялостен поглед върху това, какво ще се изучава във всеки един клас”, посочи преподавателката. Учителите по история са притеснени много от въпроса за учебната програма в 7 клас – дали тя ще бъде изцяло върху история на България или ще се изучава т.н. обща история, в която са вмъкнати уроци от българската. „Аз лично категорично съм на мнение, че в 7 и в 10 клас трябва да се изучава история на България, защото след  тези два класа се приключва степен на образование – след 7 клас основна, а след 10 клас средна, за децата които няма да продължат образованието си в 11 и 12 клас”, коментира Саша Василева. Това означава, че децата, които след основното си образование евентуално отпаднат от образователната система, няма да са изучили цикъл българска история, обясни преподавателката. Василева е категорична, че не е достатъчно да се изучава история на България само в няколко урока. Тя  даде пример с 6 клас, където се учи средновековна история и от 37 теми 9 са посветени на българската. Не мисля, че така трябва да бъде и в 7 клас, но за съжаление сигналите, които получаваме са именно в тази насока, коментира учителката. Министерството на образованието и неговите служители не се вслушват достатъчно в гласа на българския учител, каза още Василева. Притеснително е, че в 11 и 12 клас няма да има задължителни часове по история, география, биология, химия и физика. Така учениците в последните два класа на гимназията ще могат да учат тези предмети, само ако ги изберат като СИП или пък изучаването им е включено в избрания от тях профил.