ШУМЕН – 15.02.16 – Министерство на отбраната може да прехвърли собствеността на "Погребите" на община Шумен

Министерство на отбраната ще предостави свои имоти на община Шумен, но не и такива, намиращи се на територията на Военното училище. Това обяви военния министър Николай Ненчев, след срещата си с кмета Любомир Христов. Общината ще получи сградите от т. нар. „Погреби” на Шуменското плато. Те са с отпаднала необходимост и министерството може да ги предостави. Условието което Ненчев е поставил е тези имоти да не се продават, а да може да бъдат използвани от хората. „Особено държа тези имоти да бъдат в услуга, да бъдат ползвани от обществото от гражданите на Шумен”, подчерта Ненчев. Ако районът на „Погребите” на Шуменското плато бъде предоставен на общината, той може да се превърне в туристическа атракция за гражданите и гостите на града. Това е другото искане, което общината ще отправи към военното министерство. От минситрството на отбраната направиха уточнение, че тяхна е собствеността единствено на сградите, а не и на земята в района на “Погребите”. Кметът Любомир Христов представи и искането на Института по захарно цвекло и на Института по свиневъдство към Земеделския институт в Шумен. Те са заявили интерес към терени на МО, земеделски земи в село Царев брод и в района срещу гробищния парк в местността „Лагера”, които ще бъдат използвани за научно-приложна и изследователска дейност. Ненчев допълни, че имотите най-вероятно ще бъдат предоставени на земеделското министерство. На срещата е поставен и въпросът за развитието на военно-историческия музей, но развитие по тази тема предстои в близко бъдеще. Любомир Христов е поставил и въпросът за ремонта на централната сграда на военното училище в Шумен. По думите на кмета, тя се нуждае от спешен ремонт. „Още повече че фасадата й гледа към главната улица и създава лошо впечатление. Не са малко и хората в града, които имат лично отношение към мястото и сградата и затова трябва да се вземат бързи мерки. Освен това, би било добре да се направи така, че спортният комплекс да бъде достъпен за гражданите. Там има стадион и басейн, които се ползват от деца и възрастни”, подчерта кметът.
„Това ще стане факт, имаме воля спешно да ремонтираме две сгради тук в района на Военното училище, може и съвместно да почистим района”, коментира още министър Ненчев. По думите му, на този етап няма как да се осигури свободен достъп и преминаване на граждани през базата на Военното училище. “Много трудно може да бъде разделен района, ние няма да има как да преминаване и да изпълняваме служебните си задължение”, каза оше министърът. В разговорите с кмета е обсъдена и възможността да бъде предоставен на общината имот в района на дивизията, където има намерение да се изгради логистичен център. Любомир Христов представи искането на общината военното министерство да прехвърли на общината и 7 дка в района на старата дивизионна болница. „Този терен трябва да се разработи, бихме могли да помислим за какво да го използваме или пък МО да го продаде, но не бива той да пустее, както е в момента”.