МОНТАНА – 08.02.16 – Ще обследват непроучени части от ранно-християнска базилика в Монтана

Доразкриване на непроучените участъци от комплекса на ранно-християнската базилика в Монтана ще започне тази година, съобщи доцент д-р Гергана Кабакчиева към Национални археологически институт с музей към БАН.Това една от най-ранните базилики открити в България и датира от първа половина на ІV век. Първите разкопки на терена са направени преди повече от 30 години от археолога Георги Александров. Базиликата се намира североизточно от античната крепост в Монтана. През 2009-та и 2010 година при разкопки, под ръководството доцент д-р Кабакчиева бяха направени нови открития. Останките от ранно- християнската базилика показват тип от архитектурата на източните провинции на римската империя – Сирия и Палестина. Църквата е трикорабна, правоъгълна, а покривът и е бил на две нива. Има две странични помещения – за мъже и за жени. В разцвета си сградата се е извисява 15 до 17 метра. Разположена е извън укрепената площ на Калето, за да имат достъп до нея и хората от равнината. Южната страна базиликата е била изцяло вкопана в скалистия терен на хълма. Базиликата е била с голям двор – атриум и с два подхода от запад и от север. Дървена стълба осигурявала директен достъп от крепостта. Освен разкопки през 2016 година може да стартира и проект за частично реставриране и надзиждане на разкритите основи на базиликата. Предвижда се утрепване и облагородяване на целия терен, направени подходи и изградено осветление. „Това ще се допринесе за цялостното оформяне на този исторически ансамбъл като обект на културния туризъм”, допълни още Кабакчиева.