ПАЗАРДЖИК – 08.02.16 – Затварят 4 училища в пазарджишки район

Затваряне на 2 училища в Пазарджик и 2 в селата предвижда Стратегията за развитие на образователната система в община Пазарджик за периода 2016 – 2021 година, съобщи днес Тодор Попов в отговор на въпрос и допълни, че това не е окончателно, водят се разговори с Министерство на образованието, а предстои да бъде обсъждано и в Общинския съвет, пише videlinabg.com.
Въпросната стратегия ще бъде внесена за разглеждане от ОбС на следващото редовно заседание. Тя е естествено продължение на Стратегията за предходния период 2008 – 2015 г., като отчита настъпилите промени и очертава актуалните проблеми, стоящи пред общинското образование.
Основните акценти в документа са свързани от една страна с адаптирането на системата към изискванията на новата нормативна уредба, регламентирана в Закона за предучилищното и училищно образование, а от друга – с конкретните характеристики на общинската мрежа от училища и детски градини – необходимост от оптимизация на мрежата, повишаване грижата за живота и здравето на децата и учениците, подкрепа за развитие на учениковата личност, подобряване на материалната база и повишаване обхвата и задържането на учениците в училище. За реализиране на заложеното в стратегията ежегодно ще се изготвя план за изпълнението, който ще се утвърждава от кмета на общината.