ЯМБОЛ – 10.02.16 – Базарът за мартеници в Ямбол отваря на 19 февруари

Традиционният базар за мартеници в Ямбол ще се проведе тази година от 19 февруари до 1 март, като мартеници ще се продават по ул. ” Г. С. Раковски” , ул. „Търговска” и в жилищните квартали на Ямбол. На 11 и 12 февруари ще се приемат документите на желаещите да участват в традиционния базар на мартеници. Молбите се подават в Центъра за услуги и информация в община Ямбол. Търговците трябва да заплатят такса в размер на 115.20 лв. с ДДС за места в централна градска част и 86,40 лв. с ДДС в кварталите. Таксата се заплаща при подаването на заявление. В базара могат да участват физически и юридически лица. Всеки участник може да кандидатства лично само за едно място и за целия период.