ЛОВЕЧ – 03.02.16 – 1124 деца ще се борят за 728 места след седми клас в Ловешка област

В Ловешка област след седми клас прием ще извършат 12 училища, като общият брой на заявените паралелки е 28 – 20 профилирани и 8 професионални. Завършващите седмокласници са 1124 и те ще се борят за 728 места. След завършено основно образование ще се извърши прием в общо 30 паралелки, като от тях 24 са професионални, 5 профилирани и една непрофилирана. Общият брой на завършващите е 695, а планираните ученици за прием в 9 клас са 725.
„Необходим е нов подход и е крайно време бизнес и образование да се срещнат преди формиране на план-приема за следващата учебна година от общините. Трябва да се сложи край на формалното разглеждане на този въпрос и ние сме решени да го направим”, заяви в началото на заседанието зам.-областният управител на Ловеч Георги Терзийски. По думите му като водещи икономически отрасли за областта се очертават дърводобивната и дървообработваща промишленост, производството на мебели и офис оборудване, фармацевтични продукти, шивашка промишленост, туризъм и други. Частният сектор заема 98 % от преработващата промишленост. На заседанието стана ясно още, че най-много заети лица има в отрасъла „Производство на мебели”. Броят на работещите там се увеличава и към момента е около 20 на сто. На второ място с тенденция към разширяване на относителния дял се нарежда отрасълът „Производство на хранителни продукти”, а отрасълът „Производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях” заема трето място по брой на заетите лица. Всичко това предполага в средните училища в област Ловеч да се обучават кадри за тези производства, да се провежда качествено обучение, подчерта Георги Терзийски. Преди да се разгледа план-приемът, който началникът на Регионалния инспекторат по образование Еленко Начев представи, бяха изнесени данни от Регионалната служба по заетостта за пазара на труда в Ловешка област през 2015 г. Най-много свободни работни места са обявявани за шивачи, машинни работници в дървопреработването, оператори на металообработващи машини, готвачи и помощник-готвачи, сервитьори и бармани и др.