ШУМЕН – 03.02.16 – Бизнесът в Шумен с най-голямо финансиране от държавата

Бизнесът в област Шумен е получил най-много средства чрез микрокредитите и лизингите на Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) – дъщерно дружество на Българската банка за развитие, съобщават от Prime Time PR Agency. За него е отишла около една четвърт от сумата на всички отпуснати заеми. След това се нареждат Добрич и София, към които са насочени съответно по 12% и 10% от финансирането на институцията. Активни в търсенето на малки заеми са също фирмите от Силистра, Перник, Сливен, Бургас, Видин, Благоевград, Разград, Търговище, Велико Търново и Пловдив. Чрез МФИ ДЖОБС те са получили финансиране за бизнеса си под формата на микрокредит или финансов лизинг. Институцията отпуска инвестиционни и оборотни кредити от 1500 до 150 000 евро, предназначени за малки предприятия, земеделски производители и самонаети лица. Целева група на ДЖОБС са също стартиращите компании, които могат да се възползват от заеми до 25 000 евро, като до момента 16% от отпуснатите кредити са за стартиращ бизнес. Целта е да се подобри достъпът до финансиране на фирми, които имат жизнеспособна бизнес идея, но нямат кредитна история, като им се даде възможност да развият своя бизнес. МФИ ДЖОБС е отпуснала най-много кредити и финансови лизинги на предприятия от сектора „Селско, горско и рибно стопанство” – 33% от портфейла на институцията. На второ място се нареждат фирмите с дейност в областта на преработващата промишленост (16%), а на трето – работещите в сектора „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” (15%). Финансиране от ДЖОБС са получили също микрофирми, занимаващи се с транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и културни дейности. Дружеството, което е част от групата на Българската банка за развитие, дава възможност на бизнеса за кандидатстване и по четири лизингови схеми. Чрез финансовия лизинг МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро за закупуване на нови и употребявани машини, оборудване, транспортни средства и селскостопанска техника. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. Кандидатите могат да се възползват и от 6-месечен гратисен период през първата година и до 3-месечен гратисен период през следващите години.