БЛАГОЕВГРАД – 26.01.16 -Подземни контейнери в Благоевград и Разлог

Областна администрация-Благоевград е водещ партньор по внесен за одобрение трансграничен проект с Македония на стойност 380 000 евро. Финансирането от ЕС, информираха от кабинета на губернатора Бисер Михайлов. Част от дейностите са монтиране на подземни контейнери за твърди отпадъци в пилотните общини Благоевград и Разлог и създаване на уеб базирана електронна система за известяване нивото на отпадъци в контейнерите. Контейнерите ще бъдат подземно поставени и снабдени с повдигащ механизъм, който да ги издига на нивото, от което да бъдат събирани отпадъците за извозване по съответните депа. Чрез проекта „Интелигентни комунални градове“ ще се осигури  поставянето на подземни контейнери на определените за това места и ще бъде предоставена известителната система, която ще сигнализира за запълването на контейнера. По друг проект с Македония, на стойност 398 000 евро, ще бъдат реновирани сградите на Областна администрация Благоевград и община Кочани, с цел подобряване на енергийната им ефективност. Проектът предвижда и дейности по обучение на служители от областта и община Кочани относно запознаване и прилагане на мерки за намаляване на последиците от климатичните промени, „зелена“ инфраструктура и „зелен“ транспорт, както и включване на млади хора на възраст от 10 до 17 години, които чрез участие в семинари и еднодневни събития и в рамките на кампанията ще подобрят познанията си за промените в климата.