КЮСТЕНДИЛ – 27.01.16 – Комисията по стопански дейности, общинска собственост и приватизация не подкрепи продажбата на Чифте баня

Продажбата на градския плаж и Чифте баня, по Закона за приватизация и следприватизационен контрол са заложени за продажба от община Кюстендил в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година. Постоянната комисия по стопански дейности, общинска собственост и приватизация към Общински съвет- Кюстендил не прие докладната с въпросната програма.
“Имотът за Чифте баня обърна решението на комисията”, каза в интервю за Дарик председателят на комисията Атанас Гергинов, който уточни, че прави това изявление, като доказателство на обещаната от него прозрачност в работата на Общинския съвет.
“Този имот предизвиква голям обществен интерес, като Чифте баня има и социални функции, кюстендилци да могат да ползват природното богатство- минералната вода на прилична цена. За мен е нормално да се чуе мнението на хората, защо не и с един референдум? И колегите са прави, че не може да се остави Чифте баня да се руши. Новият зам.- кмет може да предложи план за кандидатстване пред европейските програми или да се търси решение с публично- частно партньорство”, коментира за Дарик Гергинов.
Началната тръжна цена за Чифте баня е 1 026 264 лв.
Общинският съветник Атанас Гергинов поиска и нова, актуална пазарна оценка на градския плаж. Решението за продажбата му е взето от предишен Общински съвет, като в него е фиксирана сума от 3, 5 млн. лв.
“Коректно би било и към потенциалните инвеститори да се направи актуална оценка на имота. Тя може да е по- висока или по- ниска, но нека да не крием зад решения от 2011 година. Всички имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост са приети за продажба от Общинските съвети, в предишни мандати. Нищо лошо няма да се чуе мнението и на новия Общински съвет”, заяви Гергинов.