СТАРА ЗАГОРА – 12.01.16 – Членове на ТЕЛК от Стара Загора предадени на съд за 22 подкупа

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу четирима участници в организирана престъпна група за получаване на подкупи срещу издаване на експертни решения на ТЕЛК, осигуряващи на здрави лица социални (инвалидни) пенсии за нетрудоспособност над 50%. На съд са предадени Надежда Тодорова, председател на ТЕЛК III състав при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора, Мария Жекова и Нели Канева – членове на комисията и Димитрина Рангелова – секретар. Според обвинителния акт групата започнала престъпната си дейност през февруари 2013 г. Съгласно замислената корупционна схема Димитрина Рангелова приемала молбите за освидетелстване на страдащи от белодробни заболявания деца и възрастни от областите Стара Загора, Хасково и Кърджали. На здравите „пациенти” и на лицата с под 50% инвалидност тя указвала какви документи следва да представят, какво да говорят при освидетелстването и колко пари трябва да дадат за лекарите от комисията. Най-честата поставяна на здрави пациенти „диагноза” била астма, а част от документите, които кандидатите представяли, били неистински. Преди всяко заседание на комисията Рангелова уведомявала останалите участнички в групата кой от подалите молба за освидетелстване „се е отчел”. Сумите, които събирала, варирали между 100 и 500 лева. Към получените банкноти Рангелова прикрепяла с кламер листче, на което собственоръчно изписвала името на отчелия се. В края на всеки работен ден или в началото на следващия тя разпределяла парите между останалите участници, като най-голям дял заделяла за председателката на комисията Надежда Тодорова. От февруари 2013 г. до 4 юли 2013 г., когато участниците в групата са задържани от служители на ГДБОП, те получили 22 подкупа на обща стойност 4950 лв. и 50 евро. От тях 2000 лв. били разпределени на Тодорова, а останалите – между останалите участници. С разкриването и задържането на престъпната група е предотвратено източването на социалните фондове чрез предоставените по корупционен начин и неследващи се социални пенсии. Престъпната дейност на ТЕЛК III състав при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора се доказва от събраните веществени доказателства, в т.ч. чрез СРС, показанията на 85 свидетели, извършените по делото експертизи.