ВИДИН – 06.01.16 – Продуктивна 2015 година отчете ОИЦ – Видин

54 събития с 893 участника, 730 посетители в офиса с въпроси за възможностите, които дават Оперативните програми и другите инструменти, финансирани от ЕСИФ, участие в 3 национални кампании и организиране на дунавска конференция – такава е равносметката на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за изминалата 2015 г. Информационните събития, които екипът на центъра проведе във всички 11 общини на територията на област Видин, привлякоха представители на всички групи бенефициенти – местна власт, държавни институции, бизнес, неправителствени организации, представители на културната и образователната сфера. Представители на различните групи бенефициенти бяха и сред 730-те посетители на място в офиса на ОИЦ-Видин на пл. „Бдинци” 2. Отправените от тях въпроси бяха основно за оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност”, както и за Програмата за развитие на селските райони. Динамично нарастваше и потокът от въпроси за възможностите за кандидатстване и повишаване на проектната активност по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия и Румъния. Събитията, чрез които ОИЦ-Видин привлече стотици участници и така спомогна за още по-голямото популяризиране на ЕСИФ, бе организирането от екипа на центъра, съвместно с община Видин, на конференция за дунавското сътрудничество (през призмата на европейското финансиране), в която участие взеха представители на 6 дунавски държави, както и участието на центъра в общите кампании на националната мрежа от 28 информационни центрове. И през 2016 г. Областен информационен център-Видин ще продължи да е близо до бенефициентите – екипът на центъра ще проведе по минимум 2 информационни събития във всяка община от областта; ще има регулярни срещи с медиите; ще се включи в общите кампании на националната мрежа от центрове за популяризиране на ЕСИФ (първа сред които ще е кампанията „Успешни заедно”, насочена към бизнеса); ще предоставя експертни услуги.