КЮСТЕНДИЛ – 08.11.15 – Кметът на Кюстендил забрани хвърлянето на пиратки на обществени места

Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки, и предмети на обществени места, като учебни заведения, детски градини, пазари, дискотеки, питейни заведения, обществени превозни средства, стадиони и спортни зали, закрити помещения, и места, намиращи се до леснозапалими материали, гласи заповед на кметът на община Кюстендил Петър Паунов.
Търговията с пиротехнически изделия трябва се извършва от търговци с надлежното разрешително, като се спазват условията за съхранение и опаковане.
При нарушения на заповедта, глобата за физически лица е до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица- имуществена санкция до 50 000 лв.
Контролът по изпълнение се възлага на началника на РУ на полицията в Кюстендил и директора на ОП “Управление на общинската собственост”.