ТЪРГОВИЩЕ – 06.12.15 – 40 лаптопа ще получат ученици от Търговище по проект на МОН

Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” Търговище е единственото училище в Търговищка област, сред 40 – те училища от цялата страна, включено в пилотния проект на Министерството на образованието и науката за постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование. Училището ще получи безвъзмездно от МОН един брой късофокусен мултимедиен проектор и един брой миникомпютър, както и специален бюджет за закупуване на минимум 40 броя крайни устройства – лаптопи, които ще бъдат предоставени на всички ученици от една паралелка в V клас и техните учители. Целта на проекта е в края на учебната година да се направи сравнителен анализ на успеваемостта на учениците, ползващи лаптопите в ежедневния процес на обучение, и тези, които не ползват такива устройства. При положителен резултат от анализа ще бъде направено предложение за разширяване на този проект в по-голям брой училища през следващата година.