ЯМБОЛ – 08.12.15 – Съдът оправда кмета на Ямбол

Апелативен съд – Бургас разгледа наказателно дело, по което подсъдим е кметът на Община Ямбол – Георги Славов и отмени присъдата на Ямболския окръжен съд в осъдителната част, постановена срещу него, като го оправда изцяло. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция. Делото бе върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане от друг състав на Бургаския апелативен съд. Въззивното решение на Апелативен съд Бургас бе протестирано от Апелативна прокуратура гр. Бургас и обжалвано от защитниците на подсъдимия пред Върховния касационен съд. С решение №24 от 24.09.2015 г. Върховният касационен съд отмени решението на въззивния съд и върна делото за ново разглеждане. Касационните съдии намират, че в мотивите на въззивния съд не са посочени фактическите обстоятелства, с които се установява нарушаване на служебните задължения или превишаване на власт и права, както е посочено в обвинението. Посочва се, че въззивният съд не е обсъдил всички възражения на адвокатите на подсъдимия и ги е пренебрегнал почти изцяло по всички пунктове на обвинението. ВКС смята, че е необходимо противоречията и непълнотите в експертните заключения да бъдат анализирани и преодолени при новото разглеждане на делото, както и коректно и последователно съдът да открои направените от защитата конкретни възражения, като съответно предложи мотивирани отговори. Спазвайки указанията на Върховния касационен съд, Бургаският апелативен съд разгледа наказателното дело, като проведе ново въззивно съдебно следствие. Апелативният състав разпита един свидетел и приобщи към материалите на делото показанията на друг, който не се яви в съдебно заседание. Изслуша заключения на експертизи, изготвени при предходно разглеждане на делото от Апелативен съд Бургас и постанови своя съдебен акт.