ПЛОВДИВ – 17.11.15 – Пловдив отново e сред градовете с най-мръсен въздух

В 18 града на България отново бяха измерени превишени стойности на фините прахови частици във въздуха. Сред тях е и Пловдив, съобщава БНТ. Според данните на Изпълнителната агенция по околната среда, причина за наднорменото запрашаване на въздуха се дължи главно на вредните емисии от автомобилите, масовото използване на твърдо гориво, съчетани с неблагоприятните метеорологични условия.
Измерените стойностите са показали надвишаване до два пъти на средноденонощната норма на фини прахови частици, която е до 50 микрограма на кубичен метър. Според специалистите, въздухът в Пловдив е най-замърсен през есенно-зимния период заради отоплението на дърва и въглища.
“Пловдив е град, който в по-голямата част от дните има много слаб вятър, почти няма вятър. Пловдив е в котловина, което също оказва сериозно влияние”, каза доц. Стефан Шилев – директор на РИОСВ-Пловдив.
А според гражданите всички булеварди са пълни с коли. “Като минаваме улицата и онези, които метат с метлата, вдигат такива прахоляци…”, недоволстват пловдивчани.
Според експерти качеството на въздуха може да се подобри като улиците се мият по-често. В Пловдив освен тази практика бяха въведени и машини, които изсмукват боклуците и така не се получава запрашаване. А мерките, които препоръчва държавата, са преминаване на друг вид отопление и използване на качествени горива.