МОНТАНА – 03.11.15 – Здравният статус – най-търсената информация в НАП Монтана

Малко над 3200 данъкоплатци и осигурители са обслужени в офиса на Националната агенция за приходите в Монтана през октомври.  Почти 1200 са посетили приходната администрация в областния град заради въпроси, свързани със здравния статус. Около 1000 са посетили териториалната агенция по повод подаване на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори. 310 са го направили поради необходимост от издаване на документ, 105 – за да получат информация, а 30 – формуляри. За 230 клиенти причината е била уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга «Справки за задължения», а за 190 – регистрация и промени в регистрацията. 100 са посетили офиса на НАП, за да подадат заявление за подаване на документи по електронен път, а 30 – на ПИК /персонален идентификационен код/. 9 мин. и половина е било средното време за изчакване на клиент през октомври, а 8 мин. – за неговото обслужване.