СТАРА ЗАГОРА – 03.11.15 – "Истината за Стара Загора" с жалба до Административния съд

Коалиция “Истината за Стара Загора” подаде жалба към административния съд за открити нарушения в изборния ден. С жалбата се иска повторно преброяване на бюлетините за общински съветници, заради откритите нередности в протоколите и подадените сигнали в офиса на коалицията. Нарушенията са следните: отчитани са като невалидни бюлетини със задраскани две преференции, което е грубо нарушение на изборния кодекс; не са отбелязвани коректно преференциите на кандидатите, което променя шанса им за влизане в общинския съвет; има несъответствия в общия брой на бюлетините и резултата по преференции на коалицията, като в такива случаи резултатите са нагласяни, а не повторно преброявани. Получихме десетки сигнали от наши симпатизанти, че гласовете им не са отчетени, което е видно по преференциите за съветника, за когото са гласували, информират от Коалицията.