Изцелителни Богослужения

Скъпи сънародници,
Имаме честта да ви уведомим, че през месец ноември 2015, специални гости от България ще бъдат Илия Миланов с група “Благовестие”, които ще проведат евангелизационно-изцелителни събрания както следва:
Българска Евангелска Църква – “Нов Живот”
1480 E. Oakton St, Des Plaines IL 60018
10-ти ноември, 2015 – вторник от 19:00ч.
11-ти ноември, 2015 – сряда от 19:00ч.
15-ти ноември, 2015 – неделя от 10:30ч.
Българска Евангелска Църква –
”Слово, вяра и живот“
Southminster Presbyterian Church
916 E Central Road, Arlington Heights, IL 60005
15-ти ноември, 2015 – неделя от 17:00ч
ВХОД СВОБОДЕН!