КЮСТЕНДИЛ – 28.10.15 – 73.4 години е средната продължителност на живот в Кюстендилска област

2 459 души е броят на умрелите през 2014 г. в Кюстендилска област, показват данни на Статистическо бюро- Кюстендил. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 42 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо в областта.
Коефициентът на обща смъртност в област Кюстендил е 19.0‰, а за страната – 15.1‰. През 2013 г. в областта този коефициент е бил 18.4‰. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2013 г. е 9.9‰. С най-висока смъртност се отличават общините Трекляно – 48.5‰, Невестино – 40.5‰, и Бобошево – 31.1‰. Този показател е най-нисък в община Сапарева баня – 16.7‰.
Смъртността сред мъжете (19.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.5‰). През 2014 г. на 1 000 жени умират 1 009 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (26.6‰) отколкото в градовете (15.7‰).
През 2014 г. в област Кюстендил коефициентът на детска смъртност е 6.1‰. След достигнатото високо равнище през 2003 г. – 15.8‰ (най-висока стойност от 2000 г. досега) има спад през 2005 г. на 3.4‰, след което отново този коефициент се увеличава и достига 7.9‰ през 2012 година. Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в средната продължителност на предстоящия живот на различните групи население.
Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на областта, изчислена за периода 2012 – 2014 г., е 73.4 години и спрямо предходния период тя се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота е под средната за страната – 74.7 години.
Средната продължителност на живота при мъжете в областта е 69.7 години, а при жените – 77.4 години. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (8.0 години) и Кюстендил.