ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 16.10.15 – Кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата вече дава позитивни резултати

В процеса на кандидатстване за званието Европейска столица на културата през 2019 година,  кметовете на четирите български града, достигнали до финалната селекция, се обединиха по идея на кмета на Община Велико Търново около добрия пример на Италия. Според този модел на взаимодействие 30% от определения национален бюджет за инициативата ще бъде предоставен на останалите градове – финалисти, за да бъдат реализирани най-добрите проекти от техните кандидатури и да бъде гарантирано продължаването на сътрудничеството между представителите на културния сектор, работещи във всеки един от тях. В изпълнение на това решение кметовете на трите общини, изпратиха писмо до Министъра на културата, в резултат на което с решение на Министерския съвет за приемане на Многогодишна програма (2015-2019) за подкрепа на избрания за „Европейска столица на културата“ български град, в т. 4 „Финансиране“ е решено, че ресурсното разпределение на средствата от държавата за 2019 година следва да е 70% в полза на спечелилия кандидат и 30% в полза на градовете София, Велико Търново и Варна. В партньорство с една от водещите културни институции във Велико Търново – читалище „Надежда“ в периода от 19 до 24 октомври ще се осъществи инициативата „В ДВОРЦИТЕ на старата, новата и морската столици на България“. В рамките на седмица децата и младите хора ще имат възможност да се запознаят както с изразните средства на късометражното кино, така и да участват в кино работилници и да се запознаят с това как да снимат своят пръв късометражен филм. Поканени са за участие в проявата са всички училища, студенти, както и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”. Основната цел на проекта е културното обединяване на едни от най-големите и развити в икономическо и социо-културно отношение български градове – Варна, Велико Търново и София. Посредством следването на общи културни ценности съвместните усилия ще бъдат насочени към улесняване достъпа до качествен културен продукт, обучение, развитие и формиране на обща публика, социализация и презентация на културното наследство и промотиране на градовете в общ културно-туристически маршрут. Късометражното кино има привърженици и последователи, ценящи качествените продукти на културата и изкуството. А изкуството, и конкретно късометражното кино, представлява успешен метод в подкрепа на стратегиите за превенции по значими обществени теми.