ГАБРОВО – 20.10.15 – Габровци да ползват европейски пари от селската програма, предлагат от ПП АБВ

Когато се говори за осигуряване на заетост, разкриване на работни места и стимулиране на прословутата габровска предприемчивост, е за предпочитане да се предлагат и решения. Политическа партия АБВ излиза с предложение община Габрово да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони.
Кандидатът за кмет на Габрово Светлозар Тодоров коментира:
„За съжаление още при писането на тази програма нейните автори са заложили критерии, които изключват нашата и още няколко общини в страната от солиден финансов ресурс. На територията на община Габрово има около 130 населени места, в които живеят между три и четири хиляди души. Към тях трябва де се прибавят собствениците на земи и имоти живеещи в града. В момента  ангажираните със селско стопанство са ограничени само в получаването на директни плащания, които не им позволяват да разширят дейността си, за разлика от техните колеги в Севлиево, Дряново и Трявна. Считам, че преразглеждането и отмяната на тези ограничения ще позволи на жителите, на Габровска община да ползват европейските средства за реализиране на личните си идеи и потенциал. Стратегическото място на община Габрово и специфичните  природни дадености предлагат отлични перспективи за развитие на биоземеделие, животновъдство, селски туризъм, както и за инвеститори от този сектор”.