ШУМЕН – 21.10.15 – Средната продължителност на живота в Шуменско е 73.1 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2012-2014 г. е по-ниска от тази за страната и е 73.1 години, информират от Териториалното статистическо бюро. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.7 години (71.2 години за страната), а при жените е с 6.9 години по-висока – 76.6 години (78.3 години за страната). Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г., е 74.7 години, като спрямо предходния период (2011-2013 г.) тя се увеличава с 0.2 години. България е сред страните с ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, като по този показател изпреварваме Латвия – 74.3, и Литва – 74.1 години. С най-висока очаквана средна продължителност на живота са Испания (83.2) и Италия (82.9). Като забавен пример европейската статистика може да помогне при описанието на „средностатистическите” европейски граждани. Ако е жена, тя ще бъде на 42 години и може да се очаква да живее още 41 години, била е на около 28 години, когато е родила първото си дете и има по-малко от две деца, работи в обществените или социалните услуги около 33 часа седмично и е завършила най-малко средно образование. Ако е мъж, той е на 39 години и е с очаквана продължителност на живота от още 39 години, работи в сферата на пазарните услуги за около 40 часа седмично и е завършил най-малко средно образование. Разбира се, тези числа представят само критерий, според който гражданите на ЕС могат да се сравняват със своите съседи.