КЮСТЕНДИЛ – 14.07.15 – Административен съд- Кюстендил образува дело за продажбата на Ючбунар

Дело срещу процедурата по продажбата на резиденция Ючбунар ще гледа Административен съд- Кюстендил. То е насрочено в открито съдебно заседание на 09.09.2015 год.
Това става по жалба на Сдружение СПИНОК – Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил. 10 кандидати наддаваха на таен търг за бившата резиденция на Тодор Живков. Резиденцията се намира над кюстендилското село Богослов. Фирма „Елпром Трафо” е победителят в публичния търг. На второ място е фирма „Булплан Инвест”. Най-високата заявена цена на търга бе 352 000 лв. при първоначална цена от 181 000 лева. Резиденцията е с площ 4342 кв.м, като застроената й площ е 601 кв.м на два етажа. Сградата е построена през 1977 г. Общинският съвет прие решение, с което преобразува имота в частна общинска собственост след проявен към него инвеститорски интерес.