ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 24.06.15 – Крепостта Ряховец става обект с национално значение

Крепостта Ряховец получава категория за територия от „национално значение”. Това стана ясно от писмо, изпратено до Община Горна Оряховица, от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерство на културата. Същата комисия определи и режимите – териториален обхват и предписания за опазване на археологическия обект. Очаква се министърът на културата Вежди Рашидов да потвърди със заповед решението на Комисията. Началото на първите редовни археологически разкопки на крепостта е поставено през 1985 г. и продължават до 1991 г. Те се провеждат под ръководството на Йордан Алексиев, Иван Бъчваров и Хитко Вачев. Тогава са проучени крепостните стени с прилежащите им съоръжения, както и южното подножие на крепостта. Установено е, че мястото е обитавано през желязната, римската и средновековната епохи без прекъсване – от VI век пр. Хр. до ХV в. Апогеят в развитието на Ряховец настъпва в периода ХІІ–ХІV век, когато тя е главно защитно съоръжение в северния отбранителен пръстен на столицата Търново.
Крепостта Ряховец е в начален етап на археологическо проучване, но разкритите до момента елементи на крепостната система, сгради и съоръжения подсказват голям научен, културно-исторически и експозиционен потенциал. 25 години по-късно отново започнаха редовни археологически разкопки на крепостта. Проучванията ще продължат около месец. Финансовите средства са осигурени изцяло от Община Горна Оряховица. Разкопките ще се провеждат от специализиран екип археолози с научен ръководител Илиян Петракиев от Регионален исторически музей – Велико Търново, зам.-ръководител Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев. Основните цели на археологическото изследване през тази година са изясняване на стратиграфията на културните пластове в пространството между северната и главната порта на крепостта.