ВИДИН – 23.06.15 – Видин с най-много пари от ОП „Региони в растеж"

Видин получава от ОП „Региони в растеж” 38 139 508,40 лв. Той е 10-ия по ред град по обем на средства от програмата. Пред него са София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград и Велико Търново. Далеч по-малко средства получава Враца – 23 254 828,48 лв. На трето място от градовете в Северозапада е Монтана с 19 065 329,14 лв. Горе долу с толкова ще разполага доста по-малкият Лом – 17 197 998,49 лв. Това са парите, които градовете ще усвоят до 2020 година по оперативната програма. Как точно ще ги изразходват ще определят самите те. С разпределението на парите на местните власти бяха делегирани правомощия сами да избират и оценяват проектите, които да бъдат финансирани от програмата. „Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение”, обясни министър Лиляна Павлова. Това, че сега общините носят цялата отговорност за избора на проекти има и своите рискове, посочи министърът и подчерта, че ако те сгрешат, няма да могат да обвинят Управляващия орган на програмата в липса на съдействие. „Всичко е във Ваши ръце. Изборът, отговорността и рискът са Ваши”, допълни тя. Целта на ОПРР 2014-2020 г., чрез ЕФРР, е българските градове да станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. В това се включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството.