ЛОВЕЧ – 03.06.15 – Община Ловеч кандидатства с проект за повече социални работници

Община Ловеч да кандидатства с проектно предложение по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” реши местният парламент на последното си заседание, съобщиха от там. Чрез този проект ще се даде възможност на по-голям брой нуждаещи се да ползват услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. С него ще се надгради и дейността на звеното за социални услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж, чиято дейност съветниците подкрепиха. В решението си общинският съвет декларира, че община Ловеч ще осигури поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за срок, не по-малко от шест месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.