РУСЕ – Самуил Рефетов от Чикагския университет е 40-ият DHC на Русенския университет

Академичният съвет на Русенския университет присъди най-високата си почетна титла на американския професор с русенски произход на 9 септември по предложение на факултета по Обществено здраве и здравни грижи за фундаменталните му научни и творчески постижения в областта на ендокринологията, педиатрията и молекулярната генетика. Церемонията по удостояването ще се проведе на 16 септември от 15 ч. в Заседателната зала на „Канев Център“.
Проф. Самуил Рефетов посещава България и Русе по покана на Българската академия на науките и изкуствата, която чества 10 години от възстановяването си през 2004 г.