ВАРНА – Петзвездни къщи за почивка ще се изграждат в "Слънчев ден"

Положително становище за изработване на проект за подобрен устройствен план за регулация и застрояване в к.к. „Слънчев ден”дадоха на днешното си заседание съветниците от комисията по архитектура. На територията на комплекса се предвижда изграждането на къщи за почивка 5 звезди, които трябва да привлекат по-висок клас туристи. Към момента територията според кадастралната карта е разположена в два поземлени имота.
Курортът „Слънчев ден” е селищно образувание от национално значение.Главният архитект на Варна арх. Виктор Бузев коментира, че на гражданите ще се осигури безплатен достъп до плажа в курорта, като дървесната растителност ще бъде описана и максимално запазена.