КЪРДЖАЛИ – До края на юли НАП Кърджали събра над 4 млн. лв. повече от миналата година

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от офиса  на НАП за седемте месеца на годината са 51 921 000 лв., което е с  4 169 000 лв. повече от постъпленията за същия период на миналата година. Очаква се в края на годината приходите, събирани от НАП да достигнат 92 623 000 лв., което е 100% от годишния план.