ГАБРОВО – Правителството осигурява охраната на националния музей "Шипка – Бузлуджа"

На правителственото заседание днес ще бъде разрешен въпросът с осигуряването на охраната на значими културно-исторически обекти. Предвижда се МВР, в рамките на утвърдената си обща численост и бюджет, да продължи да пази от посегателства националния музей „Шипка – Бузлуджа”, Националния исторически музей и Националната галерия за чуждестранно изкуство до провеждането на обществени поръчки и сключването на договори за охрана на обектите. Това трябваше да стане до началото на м. юли, но по бюджета на Министерството на културата не бяха заложени необходимите средства.