ПЛЕВЕН – Община Плевен покани специалисти за 7 позиции в проект за социално включване

Община Плевен отправи покана към желаещите да кандидатстват в избор на специалисти – логопед, медиатор, педиатър, психолог, социален работник, специален педагог и рехабилитатор.
Избраните специалисти от посочените специалности ще предоставят услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подготовка за деца с увреждания” по Проект за социално включване. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 31 август 2014 г.