ШУМЕН – Започна ремонтът на сградите на Историческия музей в Омуртаг

Община Омуртаг спечели финансиране за ремонт на Историческия музей в града по проект „Красива България” на стойност 77 114, 00 лева. От тях 38 557,00 лева са финансови средства от Министерството на труда и социалната политика и 38 557 лева е съфинансирането от общината. Със средствата предстои да се извърши ремонт на покривната конструкция на трите музейни сгради, подмяна съществуващата изгнила дървена дограма с идентична по вид, частично полагане на нова мазилка на външната фасада на сградата и цялостно и пребоядисване.