ГАБРОВО – Продължава възстановяването на пострадалите от наводнението габровски села

06/08/14 Продължават дейностите по неотложни аварийно-възстановителни работи в пострадалите населени места в Община Габрово. Към днешна дата работата на екипите се концентрира върху почистване от наноси на дерета и реки за осигуряване на нормална проходимост на водния поток.
Създадена е организация за периодично изриване, товарене и извозване на остатъците от асфалт и наноси. Осигурява се нормалната проходимост и достъп до имоти, които са били откъснати, вследствие на прелели дерета.