КЪРДЖАЛИ – Водата в Кърджали все още не е годна за пиене, въпреки, че показателите й вече са в норма

04/08/14 Водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона продължава да бъде негодна за пиене и готвене, въпреки, че на изхода от Пречиствателната станция за питейни води „Енчец” няма отклонения на показателите на наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, съобщават от В и К-Кърджали. От там уточняват, че все още не могат да гарантират трайни резултати, поради променливите стойности на показателя „мътност” на входната вода от яз. „Боровица”.