РУСЕ – Екипажът на кораб Вит поддържа „речната магистрала“ в българския участък на Дунава

Една от основните дейности на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е да поддържа сигурен корабоплавателния път в българския участък от реката, като осигурява регламентираните габарити, наложени от Дунавската комисия. ИАППД извършва непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло, което се осъществява на основния хидрографен кораб м/к “Вит”, движещ се постоянно по целия български участък на реката.
„Вит“ е хидрографен кораб, построен през 1979г. в Бургас с дължина 42м, ширина 8м, височина 8.75м и максимално газене 1.4м.