ЛОВЕЧ – Община Ловеч разработва стратегия за опазване на недвижимото културно наследство

Община Ловеч разработва стратегия за опазване на недвижимото културно наследство, съобщи кметът Минчо Казанджиев в отговор на питането на общинския съветник Иво Райнов за състоянието на сградите в архитектурно-историческия резерват „Вароша” и възможността на общинската администрация да предприеме мерки за съхраняване на сградния фонд.
Стратегията се прави в изпълнение на Закона за културното наследство. Екипът вече е назначен от кмета, той включва експерти в сферата на недвижимото културно наследство.