ПАЗАРДЖИК – Пазарджишките съветници са получавали незаконно по-високи заплати

Общинските съветници в Пазарджик са получавали по-високи заплати незаконно в продължение на 20 месеца, установи Окръжна прокуратура.
В свое постановление по две преписки е установено, че възнагражденията на 41 съветници за периода от юли 2012 до февруари 2014 са били неправомерно завишени. Въпреки изменението на Закона за местното самоуправление и местната администрация през февруари 2012 г., което предвижда един съветник да получава възнаграждение в размер на 30% от средното за администрацията, пазарджишките съветници вземали с малко над 200 лева повече, вместо 120 лева-340 лева на месец.