РУСЕ – Държавата дава пари на Художествената галерия за млада публика

Художествена галерия – Русе спечели проект в конкурса на Национален фонд „Култура” за финансиране на развитието на публики за 2014 година. Проектът „Провокация и вдъхновение в галерията” ще се проведе в периода 1 септември – 30 ноември 2014 г. и е провокиран от необходимостта да насърчи общуването с изкуство и потреблението на културни продукти чрез осъществяване на събития, които да оптимизират връзката музейна институция–публика.