КЪРДЖАЛИ – 648 имота в Кърджалийско попадат в плана за изграждане на газовата връзка Гърция-България

648 имота с обща площ от 905 дка попадат в подробния устройствен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България”. Съгласуването на плана не бе одобрено днес от общинските съветници на Кърджали на редовно заседание на местния парламент. Причините: Близо 30 процента от тези имоти са собственост на държавата, общината и обществени организации. В законоустановения срок са постъпили 36 възражения, 18 от които са против трасето да засяга имотите им, 15 искат обезщетението да бъде по пазарни цени, 1 иска намалена сервитутна зона  и 2 – замяна на засегнатите им имоти с общински.