КЮСТЕНДИЛ – 433 кг. на декар е добивът на череши в областта. 660 кг. на дка. е на прасковите

433 кг. на декар е добивът на череши в Кюстендилска област, съобщават от областна служба „Земеделие”. Получената продукция е 6964 тона, от 16 087 дка плододаващите площи.
660 кг. на декар е добивът на праскови, като получената реколта до момента е 2,64 тона, от 4 дка. реколтни площи. Плододаващите площи са 50,5 дка.
333 кг. на декар е добивът на каисий в областта. Получената продукция до момента е 6,16 тона, от 29 дка плододаващите площи.