ПЛЕВЕН – Любомир Дяковски е новият директор на Плевенска филхармония

С 62 точки преднина, кандидатът за директор на Плевенска филхармония Любомир Дяковски спечели ръководния пост в надпревара с досегашния директор на филхармонията Евлоги Илиев.
От Министерството на културата уточниха, че и двамата кандидати са се класирали, съгласно условията по член 13, ал. 1 от Наредба №Н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, според който за успешно издържал конкурса се счита кандидат, събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти, а именно 2/3 от 370 точки/247/.
На проведеният на 21 юли 2014 г. конкурс за директор на Плевенска филхармония, Любомир Дяковски е получил 319, а досегашният директор Евлоги Илиев – 257 точки.