СТАРА ЗАГОРА – Община Казанлък разкрива две нови социални услуги от 1 октомври

Две нови социални услуги – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания” разкриват от община Казанлък. Услугите ще бъдат разкрити от 1 октомври като държавно делегирани дейности чрез компенсаторна промяна. В момента в община Казанлък са регистрирани 222 деца с увреждания и 84 младежи с увреждания, така че двете услуги, прибавени към услугата Дневен център за деца с увреждания, която успешно работи вече няколко години, идват точно навреме в помощ на нуждаещите се.