ГАБРОВО – Жътварски песни и обичаи в АЕК "Етър"

Един ден от жътвата ще бъде пресъздаден в АЕК “Етър” на 20 юли Илинден от 11:30 часа.
Читалище „Христо Ботев – 1894“, с. Гостилица, се ангажира с пресъздаване на характерните дейности по време на жътва, част от които неизменно са жътварските песни.