ПЕРНИК – Д. Данев: "Няма как хората да предават метали безплатно"

14/07/14 На заседание на Комисията по околна среда в сряда ще бъде разгледано изменението на Закона за управление на отпадъците.Влизайки в сила законът регламентира предаването безвъзмездно на цветни и черни метали от физически лица, на изградени общински площадки. За времето на двегодишния гратисен период, до сега, нито една община в България не е изградила такива площадки, коментира Данев.
От днес е в сила забраната за възмездно предаване на метали от физически лица.
По данни на фирмите изкупуващи отпадъци, годишно около 1 200 000 тона метал се събира, от които 800 000 тона влизат в българската индустрия в „Стомана Перник”, а останалото се изнася.